Primăria Chiajna: cum și unde se depun cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței.

Primăria Chiajna oferă detalii despre modalitatea de completare a cererilor de ajutor pentru încalzirea imobilului, dar și privind termenele și condițiile de acordare a acestora. Acordarea ajutorului se face în baza cererii și declarației pe propria răspundere și a unor acte doveditoare. Formularele pentru cerere și declarație le puteți găsi AICI.

Potrivit Primăriei, pe lângă aceste formulare, solicitanții vor depune, potrivit legii, următoarele acte:

1. copie a actului de proprietate al imobilului (contract de vânzare-cumpărare, contract de concesiune, certificat de moştenitor, contract de închiriere înregistrat la ANAF ILFOV, contract de comodat înregistrat la ANAF ILFOVetc.);

2. copie act de identitate (carte de identitate, buletinul);

3. copie a certificatului de naştere al copiilor (care nu deţin carte de identitate);

4. copie a certificatului de casătorie, certificat de deces, hotărâre de divorţ (unde este cazul);

5. adeverinţe de venit cu salariul net din luna anterioară depunerii cererii care să includă tichetele de masă și alte sporuri (ex. pentru beneficiarii de ajutor de încălzire care depun cerere în perioada noiembrie 2021, adeverinţa de venit va fi pentru luna octombrie, cupoane de pensie de drept, cupon pensie anticipată sau parțial anticipată, pensie de urmaș, pensie pe caz de boală, pensie de veteran, pensie de deportați, cupoane de şomaj, cupon indemnizaţie handicap, cupon alocaţie de stat/extras de cont pentru luna anterioară depunerii cererii, indemnizaţie de creştere a copilului, stimulent de insertie, alocație pentru susținerea familiei, alocație de plasament, pensie de întreținere, cupon ajutor social, alte venituri;

6. adeverinte de venit de la ANAF-ILFOV;

7. decizia de impunere de la taxe şi impozite din care sa reiasă dacă deţine sau nu autoturism sau alte locuinţe decât cea de domiciliu, pentru toate persoanele de peste 18 ani;

8. adeverinţă de la registrul agricol că deţine sau nu teren agricol sau animale pentru toate persoanele de peste 18 ani / numar persoane inscrise in imobil;

9. persoanele care deţin autoturism vor prezenta copia talonului maşinii.

10. la încălzire cu ENERGIE ELECTRICĂ vor prezenta pe lângă actele de mai sus copia ultimei facturi completă emisă de ENEL.

11. solicitanţii ajutorului de încălzire cu GAZE vor depune pe lângă actele prezentate mai sus copia contractului cu firma furnizoare.

Cine poate obține acest ajutor?

Există două tipuri de ajutoare: pentru încălzirea locuinței (pe timpul iernii) și ajutorul energetic (tot anul).

Pentru ajutorul de încălzire sunt eligibile familia sau persoana singură care nu are alte proprietățI sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Pentru ajutorul energetic se încadrează:

  • familia sau persoana singură care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure.
  • toți beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței.
  • Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Sumele detaliate și alte detalii puteți obține AICI.

Primăria Chiajna face precizări și asupra calendarului de depunere și acordare a ajutoarelor:

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun PÂNĂ PE 20 ALE FIECĂREI LUNI la Compartimentul Asistență Socială din cadrul Primăriei Chiajna, județ Ilfov. Cererile înregistrate după data de 20 ale lunii, vor intra în plată cu luna următoare. Solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei declară pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate sunt complete şi corespund realităţii şi se obligă să aducă la cunostinţă în scris orice modificare a situaţiei familiei care poate conduce la încetarea sau modificarea drepturilor, în caz contrar vor fi sancţionaţi conform legii.”

Legea care stipulează aceste drepturi poate fi consultata AICI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *